Subsidie wijzigingen

01/02/2022

Omdat Nederland volop bezig is met verduurzaming zijn ook de subsidies vanaf 26/01/2022 veranderd, zie onderstaande overzicht voor subsidies.

Wanneer kan ik aanvragen?

Per 3 januari zijn de wijzigingen van de ISDE in werking getreden. Vanaf dan vindt u op de ISDE-pagina's ook de actuele informatie.

Het aanvraagsysteem van de ISDE voor woningeigenaren gaat open op 24 januari 2022 om 9:00 uur. De latere openstelling van het aanvraagsysteem heeft geen gevolgen voor u als woningeigenaar waarvan de 12-maandeneis verstrijkt.

Als de 12-maandeneis verstrijkt in bovenstaande periode, dan mag u uw aanvraag tot 14 februari 2022 indienen.

Zakelijke aanvragers kunnen vanaf 3 januari 2022 meteen een aanvraag indienen op basis van de wijzigingen.

Zonnepanelen en windturbines


Zakelijke gebruikers kunnen subsidie aanvragen voor zonnepanelen en kleine windturbines. Vanaf 2022 gelden hiervoor de volgende wijzigingen:

  • De bovengrens van een gezamenlijk vermogen van 100 kWp komt te vervallen voor zonnepanelen

  • De eis voor de windturbines dat er gezamenlijk rotoroppervlak moet zijn van ten hoogste 500 m2 vervalt.

Zonneboilers

Vanaf 26 januari 2022 heeft u recht op de verhoogde subsidiebedragen voor zonneboilers. Dit geldt voor aanvragen die vanaf 26 januari zijn ingediend en waarbij de zonneboiler is geïnstalleerd op of na 1 januari 2022. Is uw zonneboiler voor 1 januari 2022 geïnstalleerd? Dan geldt het lagere bedrag van 2021.

Warmtepompen

Het hogere bedrag dat u krijgt voor een geïnstalleerde warmtepomp per 2022 is afhankelijk van het energielabel en het thermisch vermogen van de warmtepomp. Bekijk op de apparatenlijst hoe hoog het bedrag in uw geval is.

Woningeigenaren hebben recht op het hogere subsidiebedrag als de warmtepomp na 31 december 2021 is geïnstalleerd. Is uw warmtepomp voor 1 januari 2022 geïnstalleerd? Dan geldt het lagere bedrag van 2021.